Doradztwo Agile

Czy znalazłeś się kiedyś w sytuacji, gdy nie do końca wiedziałeś, w jaki sposób zastosować wiedzę ze szkolenia w swojej organizacji? Albo trafiłeś na problem, którego szkolenie nie adresowało? A może uruchamiasz ważny dla organizacji projekt lub program i brakuje Ci doświadczeń, które pozwoliłyby na efektywne i świadome podejmowanie decyzji?

Od 2013 roku nasi eksperci, poza prowadzeniem szkoleń, współpracują na co dzień z naszymi Klientami pomagając im we wdrażaniu zwinnych podejść w ramach projektów, programów, jak również całych organizacji. Rozwiązują problemy, optymalizują procesy, doradzają, wspierają rozwój kluczowych ról i całych zespołów. Tworzą strategie i pomagają w jej realizacji, wspierają definiowanie celów i doradzają narzędzia do mierzenia ich osiągnięcia. Dzielą się swoim doświadczeniem zdobywanym przez lata w organizacjach z wielu branż, kultur organizacyjnych, krajów.

Jak wdrożyć SAFe / Agile w Waszej organizacji?

Transformacje agile są złożonymi procesami wymagającymi zrozumienia, jak funkcjonuje Wasza firma, jaka jest geneza pomysłu / potrzeby wdrożenia zmiany, jakie cele sobie stawiacie i czego oczekujecie. Wdrożenie skalowanego zwinnego podejścia nigdy nie jest takie same… są dobre praktyki, metodyki i narzędzia, jednak, żeby nasz wspólny wysiłek zakończył się sukcesem, musi zostać dostosowany do każdej organizacji z osobna. Działając wspólnie, zidentyfikujemy obszary do usprawnienia, określimy przestrzeń, gdzie możemy uruchomić pierwsze projekty pilotażowe – dające nam bezcenną wiedzę i wnioski, powołamy osoby do pełnienia kluczowych ról, liderów zwinnej transformacji w Twojej organizacji. Całość przedstawimy w formie strategii, która będzie naszym przewodnikiem prowadzącym do celu. Będziemy Cię wspierać na etapie wdrażania poprzez szkolenia i warsztaty, coaching i mentoring, dostarczymy Ci niezbędnej wiedzy i narzędzi, które sprawią, że będziesz w stanie dalej doskonalić funkcjonowanie swojej organizacji samodzielnie.

Jak uruchomić pierwszy ART (Agile Release Train)?

Współpracę zaczynamy od wspólnych warsztatów, gdzie staramy się wspólnie zrozumieć lub określić cele, które chcemy osiągnąć. Analizujemy możliwości Waszej firmy, skalę, obszar w którym działa, następnie na podstawie wyników warsztatów opracowujemy roadmapę, jako plan prowadzący do osiągnięcia Waszych celów. Rekomendujemy szkolenia dedykowane dla kluczowych ról (Leading SAFe, SAFe Scrum Master, SAFe Product Owner/Product Manager), jak również dla całych zespołów (SAFe for Teams). Przygotowujemy RTE i Scrum Masterów do uruchomienia pierwszego PI Planning. Pracujemy z Product Managerami i Product Ownerami.

Podczas PI Planning nasi eksperci są “cieniem” Waszego RTE koordynującego proces planowania, wspierają go, podpowiadają, sugerują sposoby rozwiązania problemów, dostarczają przydatne narzędzia. Wiedza zdobyta w rzeczywistym, a nie symulowanym środowisku, jest bezcenna! Nasze wsparcie poparte doświadczeniem z wdrażania SAFe w firmach na całym świecie pozwoli Ci na uniknięcie wielu błędów i pomyłek, ale przede wszystkim pozwoli zrozumieć, że działasz świadomie i właściwie.

Masz pytania?