Enablers nie jest zwykłą firmą

Naszym celem jest umożliwienie klientom osiągnięcia maksymalnego efektu przy jak najniższym nakładzie pracy, poprzez wsparcie wysoko wyspecjalizowanych konsultantów. 

Nasze rezultaty

0
PRZESZKOLONYCH UCZESTNIKÓW
0
Uruchomionych ZESPOŁÓW

Scaled Agile / Skalowanie Zwinności

Organizacje liczące od kilkuset do kilku tysięcy pracowników zaczynają zauważać, że tradycyjne metody nie pozwalają dotrzymać tempa dynamicznym zmianom na rynku oraz zaspokojenia w porę potrzeb klientów. Zauważalna jest również, coraz większa, presja na innowację w obliczu nowej złożoności dostarczania rozwiązań. 

Udowodniono, że zespoły pracujące zgodnie z metodami agile skuteczniej radzą sobie w obliczu tej złożoności. Nie oznacza to jednak, że organizacje są w stanie skutecznie wprowadzać zwinność w całej organizacji. Zmiana skostniałych struktur, nieefektywnej hierarchii oraz utartych sposobów myślenia, jest o wiele bardziej złożona, niż przeszkolenie zespołu i zastosowanie metod agile w zespołach lub użycie gotowych podejść, jak Scaled Agile Framework. Metody i narzędzia są niewątpliwie niezbędne, aby odnieść sukces. Jesteśmy liderami i akredytowanymi partnerami w dziedzinie narzędzi i metod skalowania agile. Od 2013 roku z wielką pasją, nieustannie doskonalimy wiedzę i doświadczenie w międzynarodowym środowisku, również wpływając na rozwój metody Scaled Agile Framework. 

Zauważamy, że kluczowymi elementami w odniesieniu sukcesu transformacji agile w środowisku korporacyjnym jest kultura organizacyjna oraz osoby, które mają na nią bezpośredni wpływ – liderzy stojący na czele organizacji oraz specjaliści pracujący w zespołach bezpośrednio dostarczających wartość dla klientów. W celu odniesienia sukcesu, kultura organizacyjna powinna być otwarta na zmiany oraz ciągłe samodoskonalenie. Organizacja musi być gotowa usprawniać obszary, gdzie może to być niewygodne lub czasem bolesne.

Firmy często mówią że są agile, mimo iż obecna kultura organizacyjna nie jest zgodna ze zwinnymi zasadami i wartościami. 

Naszą specjalizacją jest wytyczyć optymalną ścieżkę do skalowalnej zwinności, wspierając Twój zespół w stosowaniu nowatorskich metod i narzędzi, równocześnie dostosowując wymiar kultury organizacyjnej. Celem jest, aby Twoja organizacja stała się zwinna, osiągając oczekiwane rezultaty przeprowadzonej zmiany. Analizując kontekst Twojej organizacji, przy użyciu naszych narzędzi i doświadczenia, tworzymy analizę ryzyk i możliwych podejść do ścieżki transformacji agile. Rezultatem jest strategia i roadmapa transformacji dostosowana do potrzeb klienta.

Kluczowe aspekty

enablers_clock

Chcemy, aby nasi klienci jak najszybciej zaczęli czerpać korzyści ze stosowania metod zwinnych, aby dostarczali szybciej i więcej wartości dla swoich klientów.

check

Skupiamy się na tym, by nasi klienci jak najszybciej stawali się samowystarczalni, aby sami mogli dalej rozwijać swoją organizację, bez wsparcia naszych konsultantów.